“Muto Communicatie viel bij het ontwikkelen van een communicatieplan voor het rijden op groengas op door een uitstekende voorbereiding op basis waarvan een inhoudelijk zeer passende offerte werd gedaan. 

 

Muto Communicatie liet zien zich een onderwerp snel eigen te kunnen maken en had aandacht voor de mogelijkheden die stakeholders feitelijk zouden kunnen vervullen en schreef op basis daarvan een feitelijk uitvoerbaar plan. 

 

In het proces werd op efficiente wijze gebruik gemaakt van de kennis van de werkgroep rijden op groengas en van informatie afkomstig van externe stakeholders. 

 

Het proces werd afgerond met een bondig en to the point rapport, welk door alle stakeholders als praktijkhandleiding voor vervolgacties kan worden gehanteerd.”

 — Raymond Gense Manager Sustainable Development Pon en voorzitter van de werkgroep Rijden op Groengas


< terug naar testimonials