Stichting Coödinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen (SCCM)


Het SCCM staat voor de ontwikkeling, het beheer en de ondersteuning van certificatieregelingen op het terrein van milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid. SCCM gaat voor resultaatgerichte certificeringsregelingen die herkenbaar zijn en gewaardeerd worden door alle stakeholders. Het belang van de regelingen is onder meer dat zij duurzaam ondernemen tastbaar maken en communicatie over samenwerking binnen ketens vereenvoudigen.


Het SCCM opereert in een complex krachtenveld, met doelgroepen en spelers zoals: toezichthouders, overheden, Ministerie Infrastructuur en Milieu, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie), VNG, IPO, NEN, VNO-NCW, MVO Nederland, Raad van Accreditatie, certificatie-instellingen (directie en auditoren), gecertificeerde bedrijven (directie en KAM-managers), niet-gecertificeerde bedrijven (directie en KAM-managers), adviseurs, intermediairs zoals brancheorganisaties, de milieubeweging (Stichting Natuur en Milieu, provinciale milieufederaties), pers/media en het publiek.


De speerpunten van het Beleidsplan SCCM 2011-2015 maken communicatie een essentieel onderdeel van de activiteiten. Muto Communicatie heeft samen met Marieke Boshouwers een communicatieplan ontwikkeld op basis van het beleidsplan SCCM 2011-2015.


< terug naar opdrachtgevers