Staatsbosbeheer


Voor Staatsbosbeheer heeft Muto Communicatie de communicatie rond het herstel van zeven landgoederen in Gelderland ontwikkeld. Hoe kunnen deze projecten in hun omgeving interactief worden gecommuniceerd en hoe kunnen deze projecten bijdragen aan het beeld dat het publiek en de stakeholders hebben van Staatsbosbeheer? Die vragen zijn beantwoord. Na een aantal gesprekken dwars door de organisatie, is een zevental communicatieaanpakken specifiek per landgoed geschreven. Daarnaast is een koppeling gemaakt tussen de wijze waarop Staatsbosbeheer zich wil positioneren, de interne communicatie, de projectcommunicatie en de communicatie in het veld. Daarmee heeft Staatsbosbeheer de mogelijkheid om meer te sturen op haar imago.


< terug naar opdrachtgevers