MilieuCentraal


Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen

Het Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen is ingesteld om duurzaam bouwen en wonen in Nederland te implementeren vanuit sturing op de vraagzijde van de markt. Dat kan onder andere door meer samenhang te brengen in de communicatie van de verschillende bewonersorganisaties en marktpartijen met hun achterban en klanten.


Muto Communicatie ontwikkelde een communicatieaanpak voor MilieuCentraal dat strategie, middelen en boodschap beschrijft waarmee de doelgroepen bereikt kunnen worden. Doel is om elkaar aan te vullen en versterken in de communicatie over energiebesparing.


< terug naar opdrachtgevers