KNMI


Met een volledig nieuw aangetreden directie in 2014 was het KNMI een organisatie in verandering. Een nieuwe directie, een andere, meer vraaggestuurde manier van werken, dat vroeg ook om een nieuwe aanpak van communicatie. Muto hiervoor de communicatiestrategie en een organisatieadvies voor de communicatiestructuur binnen het KNMI. Een mooie opdracht voor een gedreven, professionele en inhoudelijke organisatie.


< terug naar opdrachtgevers