Havenbedrijf Rotterdam


Communicatie Rotterdamse biomassa-aanpak

Het Havenbedrijf Rotterdam is de grootste haven van Europa. Het havenbedrijf realiseert zich dat een duurzame ontwikkeling van de Rotterdamse haven veel economische voordelen biedt. Daarom zet het in op duurzame economische groei. Belangrijke ontwikkelingen daarbij zijn CCS (afvang, transport, hergebruik en opslag van het broeikasgas CO2), windenergie en de overstap naar een ‘biobased economy’, door de inzet van biomassa. Het gaat daarbij om drie toepassingen: biomassa voor energie, biomassa voor transportbrandstoffen en biomassa als grondstof voor chemie. 

De communicatie is gericht op het bekendmaken en profileren van de Rotterdamse biomassa-aanpak, bijdragen aan het vergroten van draagvlak en ondersteunen van de lobby.


< terug naar opdrachtgevers