Gemeente Deventer


Project binnenstadvernieuwing Gemeente Deventer

Visie Binnenstad is een project dat de binnenstad van Deventer nieuw elan moet geven. 


Doelstellingen zijn: 


Ook de bereikbaarheid van Deventer via onder meer de A1 en de verkeerscirculatie binnen Deventer vormde onderdeel van deze visie. 

Muto Communicatie is vanaf het begin van dit politiek gevoelige project in september 2009 betrokken. In maart 2010 heeft Muto de opdracht gekregen om ook de communicatiestrategie voor de tweede fase te ontwikkelen en de uitvoering aan te sturen tot 1 juli 2010. 


Naast het schrijven van de strategie heeft Muto ook een aantal communicatiemiddelen geproduceerd:


< terug naar opdrachtgevers