DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs


De DCMR is de milieudienst voor het gehele Rijnmondgebied en één van de partners in het Rotterdam Climate Initiative. Voor de DCMR verzorgt Muto Communicatie de communicatie rond CCS (afvang, transport, hergebruik en opslag van het broeikasgas CO2). 

Dit is een belangrijke maatregel om de CO2-uitstoot in deze regio te halveren in het jaar 2025. De communicatie is gericht op algemene communicatie over de CCS-aanpak, met als doel het draagvlak te versterken, op lobby-ondersteuning en op communicatie met en tussen stakeholders.


< terug naar opdrachtgevers