Agentschap NL


Werkgroep Rijden op Groen Gas

Voor de werkgroep Rijden op Groen Gas schreven we een communicatiestrategie en -aanpak. De werkgroep Rijden op Groen Gas werkt aan het opheffen van knelpunten en het wegzetten van groen gasvoertuigen op de zakelijke markt. De contacten met de zakelijke markt waren stevig gelegd en er liep een aantal acties. Naast deze aanpak miste er nog iets: de bekendheid van groen gas als brandstof onder het algemene publiek. 

In een communicatieaanpak hebben we uitgangspunten benoemd en aanbevelingen gedaan om de bekendheid en de beleving van rijden op groen gas aan te pakken. De keuze voor de doelgroep is gemaakt aan de hand van leefstijlen. Uit deze leefstijlen zijn groepen gedestilleerd die ontvankelijk zijn voor de duurzame mobiliteitsboodschap. Het proces is afgerond met een bondig en to the point rapport, dat door alle stakeholders als praktijkhandleiding voor vervolgacties kan worden gehanteerd. Waarbij communicatiemiddelen gekozen worden aan de hand van de kenmerken van de doelgroep. Deze kenmerken zijn: levenslust, inventiviteit en willen bijdragen. Kernboodschap, stijl van communiceren en beeldtaal zijn hierop aangepast.


EnergieTransitie

EnergieTransitie is een Publiek-Privaat samenwerkingsverband (PPS-constructie), waarin bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk inzetten om ervoor te zorgen dat de energievoorziening in 2050 duurzaam is. Muto Communicatie is in verschillende fases van dit programma betrokken geweest als (senior) communicatieadviseur. 

In de startfase (2004 — 2006), waarbij energietransitie is neergezet als een reis naar het zuiden met als doel mensen te enthousiasmeren, uit te dagen om mee te denken over mogelijke uitwerkingen en te zorgen dat er een ‘eerste ring’ van betrokkenen ontstond. In fase twee, vanaf 2006, toen Energietransitie ‘op de kaart’ stond, is gestart met een nieuwe positionering van EnergieTransitie onder de noemer ‘Creatieve Energie’. Hierbij was de strategie om de, inmiddels bestaande eerste ring te faciliteren in de communicatie, en daarnaast een beweging op gang te brengen om ook een ring daarom heen te creĆ«ren. Muto Communicatie heeft meerdere communicatieplannen geschreven en de uitvoering ervan aangestuurd. Ook was zij woordvoerder voor dit project en hebben zij de media-aanpak opgezet bedacht en begeleid.


< terug naar opdrachtgevers